29.12.2008 г.

Кючекът - вчера и днес


Само година след обявяването на София за столица общината приема една твърде любопитна наредба, която гласи:

"Да се запретят игрите от тъй називаемите кьочеци в столицата като разпространяющи развратът и не съобразени с времето."

Целта е ясна - да бъдат изкоренени остатъците на ориенталското минало и заличени следите на чуждото присъствие, загнездило се не само на земите ни, но и дълбоко в манталитета на иначе вече свободния народ, за да се тръгне по трудната и явно безкрайна пътека на "европеизирането".Почти 140 години по-късно същите тези кючеци предизвикателно са се настанили на най-централните софийски местоположения, поглъщайки умове и сгради - символи на държавността и културата, предназначени някога за далеч по-значими цели и обществени интереси. Чудно дали в очите на първите родни обществостроители от края на 19-ия век те биха изглеждали "съобразени с времето" на българския 21 век?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...